גיליון מיוחד במלאת עשור למותו של חנוך לוין

מטעם חוברת מטעם חנוך לוין
מטעם 19 חנוך לוין

השנים המוקדמות

חמישה סיפורים ראשוניםדודי חוני

עומק החיים (מחזור שירים, 1965)[ושם ילד-שירַיִים ולחייו שרוטות]

הודעה אישית(מאמר על סאטירה)

סאטירה, לפני יוני 67'[יותר קורט וייל ופחות אימבר], בוא חייל של שוקולד

סאטירה, אחרי יוני 67'כך הכרתי את בעלי

הפזמונים הראשוניםשיר ערש לנבוכדנצר

אדון זאבהזמרת אודרי מספרים

הרצח ליד שמילו(פארסה בשתי מערכות, קטע)

מן התיקים

לידנטל עובר ניתוח, תמונה שהוּצאה מ"יעקבי ולידנטל"

מכתב גלוי לשחקנים

בגרות (סיפור)

הספינה סנט לואיס, הטיוטה הראשונה של "הילד החולם", 1986


למשלוח כתבי יד: info@mitaam.co.il
לבירורים: admin@mitaam.co.il
המערכת אינה מתחייבת להחזיר כתבי יד
טלפון להזמנת מנוי ובירורים: 050-6371242
  לרכישת מנוי ו\או רכישת חוברות
MITAAM, A Review of Literature and Radical Thought
edited by Yitzhak Laor
  English


עיצוב: סיגל רונן